C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

دوربينها و لنزهاي جديد عموماً CS mount هستند . با دوربينهاي CS mount هر دو نوع لنز قابل استفاده مي باشد اما لنزهاي C mount نياز به يك حلقه (VM400) 5mm براي هماهنگي بين دوربين و لنز دارند تا تصوير فوكوس شده بدست آيد. با دوربينهاي C mount امكان استفاده از لنزهاي CS mount وجود ندارد زيرا به طور فيزيكي امكان بستن لنز به  CCD جهت بدست آوردن تصوير فوكوس وجود ندارد.

C mount یا CS mount؟

Cmount lens CSmountlens
Cmount camera O ×
CS mountcamera Needs 5mm ring O

www.kalacomp.com
۰۲۱-۶۶۰۸۵۴۲۴
۰۲۱-۶۶۰۸۵۸۹۲

مطالب مشابه

CCD و CMOS در دوربین مدار بسته چیست؟

CCD و CMOS در دوربین مدار بسته چیست؟

 CCD و CMOS در دوربین مدار بسته چیست؟ CCD از...

کمی در مورد دوربین‌های ارزان قیمت

کمی در مورد دوربین‌های ارزان قیمت چه تفاوتی بین دوربین‌های...

انواع پورتها جهت بك آپ گرفتن Backup

انواع پورتها جهت بك آپ گرفتن Backup در دستگاههاي دي...

تنظیمات قالب