C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

دوربينها و لنزهاي جديد عموماً CS mount هستند . با دوربينهاي CS mount هر دو نوع لنز قابل استفاده مي باشد اما لنزهاي C mount نياز به يك حلقه (VM400) 5mm براي هماهنگي بين دوربين و لنز دارند تا تصوير فوكوس شده بدست آيد. با دوربينهاي C mount امكان استفاده از لنزهاي CS mount وجود ندارد زيرا به طور فيزيكي امكان بستن لنز به  CCD جهت بدست آوردن تصوير فوكوس وجود ندارد.

C mount یا CS mount؟

Cmount lens CSmountlens
Cmount camera O ×
CS mountcamera Needs 5mm ring O

www.kalacomp.com
۰۲۱-۶۶۰۸۵۴۲۴
۰۲۱-۶۶۰۸۵۸۹۲

مطالب مشابه

لنز و تخمین مسافت تصویر برداری

لنز و تخمین مسافت تصویر برداری

لنز و تخمین مسافت تصویر برداری www.kalacomp.com ۰۲۱-۶۶۰۸۵۴۲۴ ۰۲۱-۶۶۰۸۵۸۹۲

معادل دوربین مداربسته در انگلیسی

معادل دوربین مداربسته در انگلیسی معادل های متفاوتی برای دوربین...

سيستم نظارت تصويري ديجيتالي توزيع شده

سيستم نظارت تصويري ديجيتالي توزيع شده Distributed Digital Video Monitoring...

تنظیمات قالب