C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

دوربينها و لنزهاي جديد عموماً CS mount هستند . با دوربينهاي CS mount هر دو نوع لنز قابل استفاده مي باشد اما لنزهاي C mount نياز به يك حلقه (VM400) 5mm براي هماهنگي بين دوربين و لنز دارند تا تصوير فوكوس شده بدست آيد. با دوربينهاي C mount امكان استفاده از لنزهاي CS mount وجود ندارد زيرا به طور فيزيكي امكان بستن لنز به  CCD جهت بدست آوردن تصوير فوكوس وجود ندارد.

C mount یا CS mount؟

Cmount lens CSmountlens
Cmount camera O ×
CS mountcamera Needs 5mm ring O

www.kalacomp.com
۰۲۱-۶۶۰۸۵۴۲۴
۰۲۱-۶۶۰۸۵۸۹۲

مطالب مشابه

آشنایی با اصطلاحات رایج دوربین مدار بسته

آشنایی با اصطلاحات رایج دوربین مدار بسته

آشنایی با اصطلاحات رایج دوربین مدار بسته امروزه در مراكز...

چگونگی نمایش دوربین های مدار بسته در مانیتور

چگونگی نمایش دوربین های مدار بسته در مانیتور معمولا ۱۶...

فیبر نوری چیست و کاربرد آن برای دوربین مدار بسته

فیبر نوری چیست و کاربرد آن برای دوربین مدار بسته

فیبر نوری چیست و کاربرد آن برای دوربین مدار بسته...

تنظیمات قالب