اخبار

همکاری شرکت Dahua و QNAP

ﺳﺎزﮔﺎري و یکپارچه سازی دوربینﻫﺎي داهوا با سیستم   QNAP NASبرای بهبود قابلیت نظارت تصویری

ﺳﺎزﮔﺎري و اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺮي دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي  Eco-Savvy 3.0 و دوربین های ( ( H.265 Wi-Fi and H.265 PTZ داهوا ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار QNAP’s NAS  صورت پذیرفت .

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺮي Eco-Savvy 3.0 داﻫﻮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ویدیو در رزوﻟﻮﺷﻦ ﻫﺎيP ۱۰۸۰ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۶۰ ﻓﺮیم در ﺛﺎنیه ۴ ﻣﮕﺎپیکسل ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۳۰ ﻓﺮیم در ﺛﺎنیه ونیزK ۴ به ﺻﻮرت ۱۵ ﻓﺮیم در ثانیه را دارﻧﺪ.

اراﺋﻪ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ در ﻓﺮﯾﻢ رﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ، اﻏﻠﺐ در ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۶۵٫  Hنیزﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺮي از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ، از اﻧﻮاع آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدﮐﺎر ﭼﻬﺮه، ﻋﺒﻮر از ﺧﻂ ﻣﺮزي ﻣﺠﺎزي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎزي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

برنامه های نظارت QNAP با یکپارچه کردن ویژگی های نظارت تصویری در سیستم NAS، قابلیت  مدیریت و نظارت ذخیره سازی و فضای ذخیره سازی را به کاربران ارائه می کند.

 

دوربین های هایک ویژن DarkFighter-X فیلمبرداری در نور ضعیف را متحول می‌کنند

هایک ویژن دوربین های دارک فایتر ایکس (Dark Fighter X) را به بازار عرضه کرد، سری جدید دوربین‌های دارک فایتر قرار است نظارت تصویری در تاریکی و فضاهای کم‌نور را متحول کنند…

سری جدید DarkFighter-X در شرایط نزدیک به تاریکی مطلق (۰.۰۰۱ لوکس نوری) تصاویر رنگی و شفاف با حداقل نویز برداشت می‌کند، شارپ‌تر و کم‌نویزتر از نسل فعلی دوربین‌های دارک‌فایتر.

به گفته‌ی هایک‌ویژن تصاویر برداشت شده بلحاظ تنالیته‌ به رنگ‌های واقعی نزدیک خواهند بود، مشابه رنگ‌هایی که چشم انسان دیده و درک می‌کند. چشم با استفاده از سلول‌های مختلف اطلاعات نور و رنگ را دریافت و برای تحلیل به سمت مغز ارسال می‌کند. دوربین‌های DarkFighter-X هم از روش مشابهی استفاده می‌کنند; یک سنسور IR اطلاعات نور محیط و سنسور اصلی نیز اطلاعات مربوط به رنگ و بافت را دریافت می‌کنند و در نهایت پردازنده‌ی دوربین با ترکیب این اطلاعات، تصاویر رنگی شارپ و شفاف با کمترین میزان نویز ارائه می‌دهد.

hikvision-darkfighter-x-series-doorbin-info

در دوربین‌های دارک‌فایتر ایکس، از دو سنسور نور و رنگ برای ثبت تصاویر استفاده شده است

دوربین‌ها و فناوری‌های مشابه که عموما به استارلایت مشهور هستند، تصاویر رنگی پُر نویز و بلوری برداشت می‌کنند. ظاهرا مهندسین هایک‌ویژن با استفاده از ۲ سنسور نوری و رنگی توانسته‌اند به این معضل غلبه کنند.

Peter Guan مدیر فروش هایک‌ویژن در این رابطه می‌گوید:

حدود ۷۰ درصد جرائم در شب اتفاق می‌افتد و شناسایی مجرمین در این شرایط بزرگ‌ترین چالش برای دوربین‌های مداربسته است. چالشی که با دارک‌فایتر ایکس رفع خواهد شد! چهره‌ها شفاف‌تر و قابل تشخیص‌تر و محیط اطراف واضح‌تر از همیشه خواهند بود، مواردی که وجودشان برای در اختیار داشتن مدرک جهت حل مشکلات احتمالی، ضروری است.

در حال حاضر دوربین‌های دارک‌فایتر ایکس در دو نوع PTZ و بولت ۲ مگاپیکسل عرضه شده که هر دو به لنزی با قابلیت زوم ۲۵ برابر اپتیکال، فناوری فشرده‌ساز H.265+, استاندارد IP66 و فناوری تشخیص هوشمند مجهز می‌باشند.

به گفته‌ی هایک‌ویژن، دوربین‌های DarkFighter-X ایده‌آل‌ترین انتخاب برای نظارت شهری، خیابانی، میدانی، خطوط ریلی، انبارها، سوله‌ها، فرودگاه‌ها و جنگل‌ها می‌باشند.

 

محصولات ۲۰۱۷ هایک ویژن: دوربین قدی, دوربین ضد حرارت و کابل شبکه

کمپانی چینی هایک‌ویژن محصولات جدید خود را شامل دوربین Height Strip, دوربین Heat Resistant و دو کابل شبکه با نام‌های DS-1LN6-UU و DS-1LN5E-S با قابلیت انتقال تصاویر تا ۲۵۰ متر معرفی کرد..

 

دوربین قدی

دوربین قدی (Height Strip) هایک‌ویژن به سنسور ۱/۲.۷ اینچ CMOS مجهز شده و با نرخ ۳۰ فریم تصویربرداری می‌کند. وجه تمایز دوربین‌های قدی با سایر دوربین‌های مداربسته و امنیتی در این است که تصاویر کاملا از روبرو برداشت می‌شوند، درحالی‌که تصاویر دوربین‌های دام و بولت از بالا و بصورت زاویه‌دار ثبت می‌شوند.

Hikvision-Height-Strip-Camera-doorbin-info

سارقین و خلافکارها معمولا از کلاه‌ نقاب‌دار استفاده می‌کنند. این موضوع باعث شده که دوربین‌های دام و بولت که معمولا در ارتفاع بین ۳ تا ۵ متر نصب می‌شوند کارایی چندانی نداشته باشند. دوربین‌های قدی با تصویربرداری از محدوده‌ی چشم، تصویری واضح از افراد در اختیار می‌گذارند.

Height-Strip-camera-sample-view-doorbin-info

مقایسه تصویر ثبت شده با دوربین قدی (Height Strip) و تصویر ثبت شده با دوربین دام

از دیگر امکانات این دوربین می‌توان به WDR واقعی ۱۲۰ دسیبل، پورت PoE و درگاه کارت حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت اشاره نمود. دوربین Height Strip ایده‌آل‌ترین انتخاب برای نظارت بر اماکن عمومی مانند بانک‌ها، فروشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها بشمار می‌روند.

 

دوربین ضد حرارت

دوربین heat-resistant هایک‌ویژن از نوع بولت بوده و از فناوری دارک‌فایتر بهره می‌برد. این دوربین به سنسور ۲ مگاپیکسل CMOS, لنز موتورایز ۲.۸-۱۲ میلیمتر، فناوری فشرده‌ساز تصویر H.265 و پورت PoE مجهز شده و می‌تواند در شرایط دمایی شدید تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد تاب بیاورد!

دیگر محصول ضدحرارت هایک‌ویژن یک کاور فلزی از جنس استیل است که DS-1331HZ-R نام دارد و هر دوربینی حتی انواع باکس با صتعتی را به دوربین مقاوم در برابر حرارت تبدیل می‌کند.

Hikvision-DS-1331HZ-R-heat-resistant-camera-doorbin-info

کاور ضد حرارت هایک‌ویژن DS-1331HZ-R

به گفته‌ی هایک‌ویژن از این کاور می‌توان برای شرایط دمایی بسیار شدید تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد استفاده نمود.

 

کابل شبکه کت ۶ و کت ۵E هایک‌ویژن

Hikvision-DS-1LN6-UU-Cat6-Cable-doorbin-info

کابل DS-1LN5E-S از نوع UTP کتگوری ۵E و کابل DS-1LN6-UU از نوع UTP کتگوری ۶ می‌باشد. هر دو کابل در متراژ ۳۰۵ متر مخصوص محیط داخل طراحی شده‌اند، روکش از جنس PVC است و مغزی

آنها از فلز مسِ بدون اکسیژن (oxygen-free copper) ساخته شده.

ضخامت مفتول کابل‌ها بترتیب ۰.۵ و ۰.۵۶۵ میلیمتر است و هایک‌ویژن تضمین نموده برای انتقال تصاویر تا فاصله‌ی ۲۵۰ متر بدون نیاز به تقویت‌کننده کارایی داشته باشند.

 

داهوا با پهپاد X820 وارد عرصه نظارت هوایی شد

رقابت هایک ویژن و داهوا در عین جذابیت به موضوعی عادی و حتی تکراری تبدیل شده است، بطوری‌که پس از معرفی یک محصول جدید از سوی یکی از این دو برند (معمولا هایک‌ویژن)، دیگری نیز اقدام به معرفی محصولی مشابه می‌کند! هنوز ۱ سال از معرفی پهپاد فالکون هایک‌ویژن نگذشته که شاهد ورود داهوا به این عرصه با کوادکوپتر ایکس ۸۲۰ هستیم…

این پهپاد از فیبر کربن ساخته شده و تنها ۳.۳ کیلوگرم وزن دارد. موتور الکتریکی آن ۷۶۸ وات توان داشته و باتری ۲۲۰۰۰ میلی‌آمپر لیتیوم‌پلیمر تعبیه شده نیز تا ۳۸ دقیقه مداومت پرواز را به ارمغان آورده است.dahua-drone-x820-doorbin-info

مهندسین داهوا برای هدایت X820 یک کنترلر اختصاصی در نظر گرفته‌اند که تا فاصله‌ی ۵ کیلومتری بصورت بیسیم پهپاد را هدایت و کنترل می‌کند. علاوه بر این یک نمایشگر ۱۳.۱ اینچی لمسی نیز در نظر گرفته شده تا نظارت و کنترل راحتی را تجربه کنید.

در قسمت زیرین بدنه بطور استاندارد، یک دوربین تحت‌شبکه‌ی ۶ مگاپیکسلی با زوم ۳۰ برابر مجهز به سنسور ۱/۱.۹ اینچ از نوع استارویس تعبیه شده که ثبت تصاویر شارپ و دقیق را حتی در شرایط نوری بسیار ضعیف تضمین می‌کند. این دوربین از فرمت فشرده‌ساز تصویر H265 و درگاه کارت حافظه‌ی ۱۲۸ گیگابایتی بهره می‌برد. ضمنا امکان سفارش پهپاد با دوربین حرارت‌یاب نیز فراهم شده است.

 

تجهيز كارتينگ Autodromeدر ايتاليا به سيستم نظارت تصويري داهوا

Modenaشهري باستاني در ايتالياست كه به پايتخت موتورهاشهرت دارد. اين شهر از آنجا كه سازندگان خوش نام ماشين هاي مسابقه مانند
حضور دارند ، بهشت علاقه مندان بهMotor Valley” هم اكنون درMaserati وFerrari,De Tomaso, Lamborghini,Pagani
مسابقات اتومبيل راني به حساب مي آيد. Motor Valleyمحلي جذاب با ويژگي هاي فوق العاده مانند امكانات پيشرفته مورد نياز براي مسابقات
شامل خودروهاي با سرعت بالا در كنار مربيان با تجربه در مسابقات جهت ارائه آموزش هاي لازم به علاقه مندان به مسابقات اتومبيل راني مي
باشد. طول پيست مسابقه اين پارك به
۲٫۷كيلومتر ميرسد و با سيستم تلمتريك جديد در كنار خط گودال ۲۴تايي و حصارهايي با تجهيزات
پيشرفته در اين مجموعه وجود دارند.
دو نكته تامين امنيت اين مجموعه را دشوار مي سازد: يكي برگزاري مسابقات مهم شناخته شده با ريسك بالا در اين مركز و ديگري اجراي سيستم
امنيتي در فضاهاي بيروني. در مرحله طراحي دو نياز عمده از سوي بهره برداران اعلام شد: نخست تامين و كنترل امنيت مجموعه و سپس امكان
بررسي و چك كردن خودرو ها و موتور سيكلت ها در حين مسابقات.
در عين حال معماري و ساختار پيست مسابقات نيز از فاكتورهاي تعيين كننده در طراحي سيستم امنيتي مورد نياز، در نظر گرفته شد. در نهايت
تصميم گرفته شد كه
۲۴عدد دوربين تحت شبكه با رزولوشن هاي بالا در نقاط كليدي پيست نصب شوند و تعدادي دوربين اسپيددام ديگر نيز
براي پوشش ساير فضاهاي بيروني در نظر گرفته شوند. انتخاب نهايي آن ها دوربين هاي تحت شبكه
۲مگاپيكسل داهوا مدل IPC-HF3200و
نيز دوربين هاي اسپيد دام مدل
SD6982A-HNداهوا در كنار دستگاه ضبط تصوير ۱۲۸كانال داهوا از سري Super NVRها براي تامين
نيازهاي بهره برداران اين پروژه مي باشد.
با استفاده از
VMSداهوا ، در كنار ذخيره كليه جزئيات و كيفيت تصاوير فوق العاده، مديريت و كاربري سيستم نيز امري ساده و انعطاف پذير مي
باشد. علاوه بر موارد فوق ، دستگاه
Super NVRبه كار رفته در اين پروژه ، دغدغه هاي چگونگي گسترش سيستم در آينده دور را نيز از بين مي
برد.
به گفته ي
Pasquale Totaroمدير اجرايي شركت Videotrendنماينده محلي داهوا در ايتاليا :اين پروژه ثابت كرد كه راهكارهاي داهوا
ميتواند نيازهاي مشتريان را تامين كند. راهكار پيشنهادي بايد در محدوده قدرت خريد مشتريان باشد ، در عين حال اغلب مشتريان تقاضاي
گارانتي نيز دارند. كليد طلايي در تحقق نياز مشتريان در شكل گيري و ثبات همكاري ما با داهوا به عنوان يكي از پيشگامان و رهبران بازار بوده
است.

،Elmer Zhangمدير فروش ناحيه اروپا در داهوا در اين باره مي گويد: مسابقات اتومبيل راني به نوعي نماد فرهنگ ايتاليا به حساب مي آيد و
ما از اينكه محصولات و راهكارمان قسمتي از اين پروژه مهم هستند افتخار ميكنيم. هم چنين مسابقات به معناي شور، اشتياق و هيجان نيز مي
باشند. محصولاتي با قابليت اطمينان بالا كه ما براي اين پروژه تامين كرده ايم، استمرار اين هيجانات را تضمين نموده است و و همان طور كه
نماينده محلي ما ذكر كرد، ما اميدواريم اين همكاري رضايت بخش نقطه شروعي باشد براي موارد مشابه در آينده ي نزديك.”

با آیفون های تصویری داهوا آرامش خیال را تجربه کنید

با توسعه سریع اقتصاد و همچنین افزایش مداوم استاندارد زندگی ,سرعت و امنیت به یکی از مهم ترین دغدغه های مردم تبدیل شده است.

درمجتمع های مسکونی و ساختمان های اداری مشکلاتی از قبیل مدیریت بازدید کنندگان باعث کاهش بهره وری می شود.

در روش های سنتی مدیریت بازدید کننده، نیاز به کارگران امنیتی برای تماس با شخص مورد نظر برای تایید هوییت بازدید کننده میباشد تا اجازه عبور برای بازدید کننده صادر شود که در این صورت بازدیدکننده ملزم به تحمل انتظار طولانی جهت تعیین هویت میماند و این امر موجب اتلاف زمان و مصرف نیروی کار است .

آی فون تصویری داهوا

داهوا، محصولات جدید خود را به عنوان راه حلی جامع و هوشمندتحت عنوان آی فون تصویری SIP ایجاد کرده است.

آی فون تصویری SIP داهوا مجتمع های مسکونی، ساختمان های اداری و دیگر مواردی که نیاز به دستگاه مخابره صوتی و تصویری درون سازمانی می باشند را قادر می سازد تا با مدیریت بازدید کنندگان و ارتباطات درون سازمانی به صرف جویی در هزینه ها و کاهش نیروهای انسانی و همچنین افزایش ضریب سرعت وایمنی و بهبود بهره وری کمک می نماید.

SIP یکی از پروتکل های استاندارد بین المللی تلفن های تصویری می باشد که شامل دسترسی آزاد و آسان برای مخاطب است.

سیستم مخابره آیفون تصویری داهوا نیز از پروتکل SIP پشتیبانی می کند، که موجب برقراری ارتباط این آیفون ها با دیگر محصولات ماننددوربین ها ، اپلیکیشن تلفن همراه می شود، که موجب ایجاد یک پلتفرم یکپارچه و فن آوری هوشمند برای اطمینان و تامین امنیت مجتمع های مسکونی، ساختمان های اداری و زمینه های دیگر که نیازمند مخابره صوتی و ویدیو یی در داخل ساختمان هستند را به خوبی محافظت و اداره می کند.149199475820170328005824_17391

آی فون تصویری SIP ,داهوا با چهار عملکرد برجسته طراحی شده است.

دستگاه مخابره داخل ساختمان

واحد مخابره داخل ساختمان می توان در داخل خانه نصب شده و یا شما می توانید یک تلفن SIP(تلفنی که دارای این پروتکل باشد) را انتخاب نمایید. واحد های نصب شده در داخل وخارج درب خانه را می توان با صدا و ویدیو در داخل ساختمان مخابره و با هم در ارتباط باشند، و تلفن های SIP با دستگاه بصورت برقراری صدا مجهز شده است.

در تلفن های SIP می توانید با ایجاد گروه های تماس بین قابلیت برقراری ارتباط به مردم در هر نقطه را می دهد.

تماس را می توان در خانه و یا به خانه های دیگر که دارای یونیت های داخلی و تلفن های SIP می باشد برقرار کرد. تماس دو طرفه را می توان بین تمام دستگاه ها و مراکز مدیریت برقرار نمود، که میتوان این تماس ها را برای درخواست کمک های اضطراری به مراکز مدیریت برقرار نمود.

ویژگی های اپلیکیشن موبایل

پیدا کردن راه حلی برای چگونگی دریافت اطلاعات از بازدید کنندگان یکی از مسائل معمولی است که مصرف کنندگان با آن مواجه می شوند . به طور خاص برای مقابله با این وضعیت ، راه حل SIP برای برطرف کردن این مشکل با استفاه از اپلیکیشن موبایل طراحی شده است ، بنابراین زمانی که بازدید کنندگان با آیفون تماس برقرار میکند ، این درخواست به موبایل شما از طریق اپلیکیشن ارسال میشود. هنگامی که شما بروید، شما می توانید تماس به طور مستقیم به تلفن همراه خود فرستاده منتقل کنید. با استفاده از تنظیمات، می توانید با برنامه ریزی دستگاه آیفون تصویری را به تلفن همراه خود زمانی که هیچ کس پاسخ دستگاه نیست و یا داخل ساختمان نیست ،که موجب می شود که پاسخ به بازدید کنندگان سریع و آسان باشد.

ارتقا امنیت

آیفون تصویری بیرون درب خانه را می توان با یک دستگاه تک دکمه به عنوان یک تأیید ثانویه توسط مهمان نصب شود. دستگاه های داخل سالن با ارائه نظارت REAL-TIME IPC می توانید بین کانال های متعدد تغییر دهید. علاوه بر این، واحد داخلی نیز می تواند به سنسور زنگ های متعدد متصل شود. بنابراین، هنگامی که شما بیرون رفته اید و یا در خانه مانده اید شما می توانید از آرامش خاطر و راحتی لذت ببرید.

مدیریت بستر های نرم افزاری –SIP بر روی سرور VTSS5000

سرور SIP VTSS5000 یک سیستم یکپارچه برای دستگاه آیفون تصویری و مدیریت ویدئویی که دارای یک سیستم عامل و سخت افزار در یک جعبه می باشد ، که موجب عملکرد و کارکرد آسان می شود. که بسیار سبک و کوچک است.مدیریت سرور VTSS5000 میتواند تا ۵۰۰۰ دستگاه آیفون تصویری و ۲۰۰ دستگاه IP و یک مدیریت پلتفرم حرفه ای است که می توان در زمینه نیاز به آیفون های تصویری مورد استفاده قرار بگیرد.149199486620170328012322_40789

 

هایک ویژن Turbo HD 4.0 با رزولوشن 8 مگاپیکسل و سازگاری PoC

هایک ویژن محصولات نظارت تصویری Turbo HD نسخه ۴٫۰ خود را بزودی به بازار دوربین های مداربسته عرضه خواهد کرد. Hikvision Turbo HD 4.0 کارایی بهتری در نور فوق العاده کم در بستری از کابلهای کواکسیال با رزولوشن ۸ مگاپیکسل خواهند داشت که در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ (سه ماهه سوم) وارد لیست خرید کاربران دوربین مداربسته می شود. آخرین نسخه از محصولات Hikvision ، Turbo HD 4.0 از تکنولوژی فشرده سازی کدک هوشمندH.265+ بهره می برند که صرفه جویی مناسبی در پهنای باند و حافظه دوربین مداربسته خواهند داشت.

دوربین مدار بسته آنالوگ HD ۸MP در کنار PoC

اولین محصولات نظارت تصویری Turbo HD 4.0 با پکیج دوربین های مداربسته ۸  مگاپیکسلی بیشترین رزولوشن ممکن را برای دوربینهای مداربسته باکس (جعبه ای)  و دوربین های مداربسته بولت وریفوکال و دی وی آر های ۴K UHD با خروجی HDMI در محصولات آنالوگ مهیا می کند. محصولات جدید سازگار با پلتفرم PoC 2.0 امکان انتقال تصاویر UHD را در بستر کابل کواکسیال همراه با انتقال انرژی الکتریکی ممکن می سازند. همانند محصولات نظارت تصویری پیشین Turbo HD و دوربینهای مداربسته IP و آنالوگ هایک ویژن،دوربینهای مدار بسته AHD دیگر شرکتها هم در سری Turbo HD 4.0 پشتیبانی  خواهند شد. نتیجه این بروزرسانیها می تواند صرفه جویی مناسبی در هزینه ها و زمان نصب و راه اندازی سیستم های نظارت تصویری به همراه داشته باشد.

کدک هوشمند H.265+ صرفه جویی مناسب حافظه و پهنای باند دوربین مداربسته

محصولات Turbo HD 4.0 کدک استاندارد H.265 را پشتیبانی نمی کند اما می توانند با تکنولوژی فشرده سازی هوشمند H.265+ بخوبی کار کنند. کدک هوشمند H.265+ بصورت  پویا می تواند انکدینگ مناسبی داشته باشد و با کاهش پهنای باند مصرفی دوربین مدار بسته تا ۷۵ درصد بهتر از کدک H.264، نیمی از حافظه مصرفی گذشته را صرفه جویی کند. میزان بیتهای انتقال یافته (Bitrate) درحالی کاهش می یابد که کیفیت داده های تصویری در بالاترین حالت مطلوب باقی بمانند.

توانایی کار در نور فوق العاده کم (Ultra Low Light)

سری جدید محصولات نظارت تصویری هایک ویژن توربو اچ دی ۴٫۰ قابلیت کار در نور فوق العاده کم را از سری Darkfighter به ارث برده و می تواند از این قابلیت برای اولین بار بر  روی کابل کواکسیال و دوربین های مداربسته آنالوگ استفاده نماید. با تکنولوژی کار در نور فوق العاده کم هایک ویژن، این دوربین های مدار بسته قادرند تصاویر ویدئویی تمام رنگی با وضوح بالا را در نور کم تا ۰٫۰۰۱  لوکس ضبط نمایند. اولین مدلها از محصولات Turbo HD 4.0 با قابلیت Darkfighter با رزولوشن ۱۰۸۰P از سری D9T بزودی در دسترس کاربران قرار  خواهد گرفت.

 

حاصل شراکت اینتل، داهوا و سونی : دوربین مداربسته صنعتی 50 مگاپیکسلی

همکاری داهوا و اینتل در اولین قدم به تولید دوربین مدار بسته صنعتی و پروژه ای با عنواندوربین مداربسته آرایه ای ۵۰ مگاپیکسلی خواهد انجامید. دوربین های مداربسته هوشمند صنعتی جدید مجهز به هوش Movidius و مجموعه کامل دوربین های مداربسته صنعتیIMX سونی و دیگر محصولاتی از این دست قرار است با توانمندی تکنیکی اینتل در سیستم  های نظارت تصویری توسعه یابند.

در همایشی با حضور قائم مقام شرکت داهوا، مدیر بخش نظارت ماشینی داهوا، مدیر بازاریابی اینتل در واحد دید ماشینی چین، به جوانب این همکاری پرداخته شد.

بگفته قائم مقام داهوا، بخشهای ISP، نرم افزار، الگوریتمها، سخت افزار، معماری محصولات و بخش بازرسی ALT و دیگر بخشها بصورت مستقیم و دقیق روی یک هدف متمرکز خواهند شد. تبدیل شدن به یک تامین کننده معروف با محصولات با کیفیت بعنوان بخشی از صنعت دید ماشینی و توسعه صنعت با شرکای کاری در بازار سیستم های نظارتی مهمترین هدف داهوا خواهد بود.

مدیر بازاریابی اینتل هم در سخنرانی خود افزود :

تغییرات بازار تحت تاثیر استراتژی افزودن اینترنت، “Internet+” باعث بازشدن دربهای جدید، شراکتهای متقابل شرکا و سازگاری بین برندها خواهد بود. این همان روندی است که اینتل همواره حمایت کرده است و این حرکتی ویژه در زمینه دید ماشینی خواهد بود.

به گفته وی داهوا بیش از ۱۰ سال تجربه در صنعت امنیتی و حفاظتی داشته و دید ماشینی داهوا پتانسیل توسعه نامحدودی برای آینده خواهد داشت. اینتل به این شراکت با داهوا خوش بین بوده و امیدوار است در دراز مدت این همکاریهای عمیقتری تجربه شود.

در هنگام معرفی دستاوردها به جزئیات تکنیکی، مشخصات نرم افزاری، سخت افزاری، الگوریتم و ساختار معماری دوربین مداربسته صنعتی آرایه ای ۵۰ مگاپیکسلی جدید داهوا پرداخته شد. در ادامه به سیستم هوش مصنوعی Movidius در دوربین های مداربسته هوشمند صنعتی و طیف کامل دوربین های مداربسته Sony IMX نیز پرداخته شد.

دوربین مداربسته آرایه بزرگ ۵۰ مگاپیکسلی داهوا

اولین دوربین مداربسته آرایه بزرگ صنعتی با ۵۰ مگاپیکسل رزولوشن در جهان از رابطی به نامCoaXPress برخوردار است که پهنای باندی تا حداکثر ۲۵ گیگابیت خواهد داشت. با برخورداری از رزولوشن UHD معادل ۷۹۲۰*۶۰۰۴ پیکسل با قابلیت ضبط تصاویر با سرعت ۳۰۰ فریم در ثانیه در این سری دوربینهای مداربسته، تصاویری واضح همراه با جزئیات بالا می تواند در زمینه بازرسی ظاهری، نیمه هادی ها، PCB، صفحات LCD، محافظ شیشه و مواردی از این دست در صنعت بخوبی مورد استفاده قرار گیرند.

دوربین مداربسته هوشمند صنعتی مجهز به Movidius AI

دوربین های مداربسته هوشمند صنعتی با بستر Movidius AI با آخرین پردازنده هایMyriad2 از Movidius (شرکتی که اینتل سال قبل خریداری کرد) قدرت پردازش بالاتر  خواهند داشت و مصرف انرژی بسیار کمتری را تجربه خواهند کرد. بعلاوه دوربین های مداربسته جدید از قابلیتهایی مثل الگوریتم داخلی خواندن، تثبیت، همسان سازی و مقایسه، اندازه گیری و OCR برخوردارند که می تواند در بسیاری از مقاصد صنعتی و خط تولید  محصولات متنوع بکار آیند.

طیف کامل دوربین های مداربسته صنعتی Sony IMX

آخرین دوربین های مداربسته سونی از سری IMX که مدلهای صنعتی هستند؛ دارای سنسورهای CMOS مشهور سونی بوده و در مدلهای ۲، ۳، ۵، ۶ و دوربین مداربسته ۱۲ مگاپیکسلی و بیشتر به دست مشتریان خواهند رسید. دوربین های مداربسته صنعتی آرایه ایSony IMX با برخورداری از ISP های قدرتمند داهوا و تصاویری با نویز کم، کاربرد متنوع، طراحی عالی و حساسیت نوری و تصویری فوق العاده بالا اثر خوبی روی بازار تجهیزات دید ماشینی خواهد داشت.

داهوا در دورنمای ۲۰۱۷ اهداف جدیدی مثل “تغییر نگرش به تولید”، نوآوری تکنیکی را افزایش خواهد داد تا محصولات جهانی بهتری با قابلیت رقابت بیشتر تولید نموده و به کاربران جهانیش ارائه نماید. داهوا در رویکرد تحقق “محصول تولید چین ۲۰۲۵″، برای تبدیل به هسته مرکزی دید ماشینی و ادامه این مسیر تولید، عرضه محصولات با کیفیت را سرلوحه کار خود خواهد کرد.

 

خطر حملات DDoS برای اینترنت اشیاء و دوربین های مداربسته

با پیش بینیهای گارتنر تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۰٫۴ میلیارد دستگاه به اینترنت متصل خواهند شد. از طرف دیگر اینترنت اشیاء (IoT) و داده های تولیدی آنها زندگی ما را در آینده بهتر و هوشمندتر خواهد کرد. اما با همه گیر شدن اینترنت اشیاء کاربران با چالشهایی روبرو خواهند شد که بزرگترین آنها احتمالا مشکل امنیت سایبری و فضای مجازی خواهد بود.

اخیرا آنقدر از حملات سایبری DDoS شنیده ایم که دیگر عادت شده است. دستگاههای اینترنت اشیاء می توانند شامل دوربین های مداربسته تحت شبکه (IP) و رکوردرهای NVRدوربین مداربسته هم باشند که نمونه آن را در بد افزار معروف میرای (Mirai) شاهد بودیم. دستگاهها تبدیل به ارتشی از مهاجمان سایبری می شدند که سریالی از حملات DdoS را شکل می دادند. بازهم نمونه آن را در Dyn (شرکت مدیریت شبکه اینترنت) مشاهده کردیم. نتیجه حملات در ادامه باعث از کار افتادن سرویس دهی وبسایت هایی مثل آمازون، نت فلیکس (Netflix) شد.

در اصل همه این وقایع ساختار مشابهی داشتند اما برای حملات دستبرد داده ها و نفوذ اطلاعاتی در Verizon کمتر کسی اسمی از حملات DDoS به میان آورد. به موجب این حملات،دستگاههای متصل به سیستم شهری مثل دستگاههای فروش نوشیدنی خودکار، لامپ خیابانها هم بصورت سربازهای این ارتش بات نتی قدرت و کارکرد شبکه سراسری را کاهش دهند.

مثلا براساس گزارشات تکنسین های IT مدرسه ای، سرورهای سیستم های مدارس صداهای  هشداردهنده بلندی پخش می کردند و اعداد غیرطبیعی از آدرس شبکه زیرمجموعه سلف سرویس ارائه می دادند. این اتفاقات باعث شد شبکه بشکل ملموسی کند شود.

مدیران بخش IT بدنبال کمک گرفتن از محققان Verizon، تحقیقات، راهکارها و دانش تیم مقابله با خطر بودند. آنها برای بررسی بیش از ۵۰۰۰ سیستم مجزا، صدها DNS را بفاصله زمانی ۱۵۵ دقیقه یکبار بازرسی کردند.

فردی که این گزارشات را منتشر کرد در ادامه افزود :

البته تمام سیستمهای نزدیک و متصل که در آن بخش از شبکه در حال کار بودند در زیرساخت IoT به کار خود ادامه می دادند. حالا در مورد نظارت شهری یا محیط های  بزرگ فکر کنید، که هر چیزی از چراغها  گرفته تا تجهیزات شهری برای مدیریت آسان و کارایی بهتر به شبکه اینترنت اشیاء متصل باشند.

در گزارش این موضوع، فرد مطلع عنوان داشته است که بعضی از آدرسهای شبکه اینترنت (IP) بصورت بخشی از ارتش بات نتهای اینترنت اشیاء (IoT Botnet) شناخته شده اند، که این بدافزارها بدلیل رمز عبورهای ضعیف دستگاهها و حملات Brute-Force از دستگاهی به دستگاه دیگر سرایت کرده و ارتش را بزرگتر می کردند. بمحض اینکه رمز عبور تشخیص داده شد، بد افزار کنترل کامل دستگاه را بدست گرفته و با فرامینی سعی می کند رمز عبور دستگاه را تغییر و بروز نماید. به این صورت بیش از ۵۰۰۰ سیستم از دسترس زیرساخت IT خارج شده اند!

مشکلات شدید بوجود آمده باعث شد مسئولان بفکر راه چاره بیفتند و حتی بفکر تعویض این دستگاهها با دستگاههای دیگری(تعویض سیستم نوری و ماشین فروش نوشیدنیها) بیفتند! که البته این روش بطرز خوش بینانه و خنده داری می تواند راه حل مسالمت آمیز و کوتاه مدتی بحساب بیاید.

مدیران بلند پایه IT هم در این گزارش افزوده اند که برای بهبود وضعیت:

برنامه ما اینگونه بود که رمز عبور دستگاههای تغییر یافته در اینترنت اشیاء و حتی دستگاهای دیگر را بررسی کرده و از اطلاعات بدست آمده برای حملات آینده بدافزارهای بروز شده، پیش بینیهای لازم و تمهیدات مهم را در نظر بگیریم.  با جمع آوری اطلاعات دستگاههای عملیاتی، براحتی در عرض چند ساعت می توانیم لیست کاملی از رمز عبورهای جدید برای دستگاهها ترتیب دهیم. با رمز عبورهای جدید، یکی از برنامه نویسان می توانند اسکرپتی بنویسند که قابلیت اتصال بدستگاه، بروز رسانی رمز عبور و حذف کدهای مخرب از تمام دستگاهها در لحظه برای ما میسر شود.

بدلایل بالا و حوادثی از این دست، شرکت Verizon نکاتی را برای پیشگیری از هک شدن دستگاههای فعال در اینترنت اشیاء منتشر کرده است:

  • محدوده شبکه (Network Zone) سیستم اینترنت اشیاء (IoT) را جدا از شبکه های حیاتی درنظر گرفته و پیاده نمایید. یعنی بین شبکه های حیاتی و سیستم اینترنت اشیاء تا جای ممکن اشتراکی وجود نداشته باشد.
  • به هیچ وجه برای دسترسی ورودی یا خروجی داده ها به اینترنت، مسیر مستقیمی در نظر نگیرید. اهمیت استفاده از Proxyهای شبکه in-line یا سیستم های فیلتر محتوای شبکه را فراموش نکنید.
  • اطلاعات Credentialو دسترسی پیشفرض دستگاهها را تغییر دهید و از رمز عبورهای منحصر به فرد و قوی برای اکانت دستگاهها و شبکه های Wi-Fi استفاده کنید.
  • بصورت پیوسته لاگها و eventهای دستگاهها را چک کنید و در گره های انتهای شبکه خطرات را بخوبی بخشهای اصلی شبکه زیر نظر بگیرید. پروتکل دسترسی ریموت را روی شبکه بررسی و سرویسهای باز و قابلیتهای غیر امن و کم استفاده را غیر فعال نمایید.
  • دستگاههای اینترنت اشیاء را در بخش دارایی های ITدسته بندی کنید و بصورت منظم سایت سازنده آنها را برای بروزرسانی فرم ورها بررسی کنید.

 

قربانیان باج افزار WannaCry رو به افزایش

 

حملات وسیع باج افزار WannaCry به ایران هم رسید و مخاطرات بسیاری بر جای گذاشت. در  ابعاد بین المللی تقریبا اغلب زیرساخت های کوچک تا متوسط تحت تاثیر حملات شدید این بد افزار قرار گرفتند. از گزارشهای سرتاسر جهان آمارهای عجیبی بدست می آیند؛ ۲۵۰۰ باج افزار (ransomware) در سال ۲۰۱۵ ضرر مالی ۱٫۶ میلیون دلاری در دنیا به بار آورده اند. عدد واقعی حملات بدافزار یا باج افزار های یاد شده بیش از چیزی است که می شنویم و برآورد می شود در سال جدید این میزان به دو برابر سال ۲۰۱۶ برسد. در سال ۲۰۱۶ کاربران متضرر مجبور شدند نزدیک به ۱ میلیارد دلار یعنی هزار برابر سال ۲۰۱۵ باج به هکرها بدهند که این عدد در سال جدید احتمالا به بیش از ۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

در نقشه پراکندگی منتشر شده در ابتدای انتشار این بدافزار وضعیت ایران بد نبود اما پس از ۴ روز وضعیت ایران هم همانند دیگر کشورها با میزانی خفیف تر بد شد.

xcfbh

همانطور که در جمعه گذشته شاهد بودیم، باج افزار WannaCry با حمله وسیع و منتشر  شونده به سیستمهای اتوماسیون شرکتها، دانشگاهها، شرکتهای ارتباطی و اپراتورهای تلفن همراه، سازمانهای بهداشت و درمان و بخشهای صنعتی و تجاری شبکه های گسترده ای را دچار مشکل کرد. با انتشار حجم بالایی از ایمیلهای اسپم و نفوذ به سیستم عامل ویندوز (Windows OS) توانست در همه جای دنیا مشکل ایجاد کند. مایکروسافت با انتشار بسته امنیتی بروزرسانی به سیستم هایی که در خطر  بودند کمک شایانی کرد.

متخصصان امنیتی امروز اعلام کردند که سرعت انتشار این باج افزار کاهش یافته است اما نگران هستند که نسخه جدیدی از این باج افزار بتواند دوباره جان گرفته حملات بعدی را زمان دیگری آغاز کنند. در ایران در کمتر از ۴۸ ساعت تعداد قربانیان به ۱۰ برابر رسیدند که اغلب مربوط به زیرساختهای بهداشت و درمان، دانشگاه و سیستم اداری مربوط می شد.

متخصصان امنیتی بر این باورند که نگرانی در باره این حملات به دو موضوع بازمیگردد. اینکه اگر اطلاعات مالی و کارت اعتباری و حساب بانکی کاربر قربانی به سرقت برود یا اطلاعات مهم و سری بدست شخص هکر بیفتد و دوم شاید مهاجم بصورت کار گروهی اقدام به فروش این اطلاعات مهم نماید که در آن صورت پیدا کردن منشاء آسیب بسیار سخت می شود. از همه بدتر اینکه این جرم تبدیل به بازار کسب و کار جدیدی شود که درواقع آسیب را به همه جا گسترش می دهد.

آثار مخرب این بد افزار حتی بر روی دستگاههای کارت خوان و ارائه دولت الکترونیک در آسیای شرقی محسوس بوده است.

dffh

براساس تحقیقات گروه امنیتی Barracuda Networks، زمانی که این بدافزار وارد شبکه می شود سیستم های ویندوز را از طریق سیستم اشتراک فایل SMB آلوده می کند. سیستم عاملهای قدیمی مثل ویندوز XP/ ویندوز ۲۰۰۳ و .. اصلیترین اهداف خواهند بود. اهدافی که بیش از بقیه مورد استفاده و هجوم این بدافزار قرارگرفتند به زیرساختهای IT و شبکه های  ارتباطی وسیع مثل اپراتورهای همراه مربوط می شد.

به گفته رئیس شرکت مایکروسافت Brad Smith، واضح است که باج افزار WannaCry در  آژانس امنیت ملی آمریکا در ماه گذشته ساخته شده است. رویترز هم از اسمیت اینطور نقل کرد که : این یک طرح ویژه سازمان سیا در سال ۲۰۱۷ می باشد که اسنادش توسط ویکی لیکس هم متشر شده و حالا این راه نفوذپذیری از سازمان NSA آمریکا دزدیده شده و بصورت بین  المللی مورد استفاده هکر قرار گرفته است.

آخرین تحقیقات حاکی از حملاتی در بیش از ۱۵۰ کشور است که چیزی در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار قربانی برجای گذاشته است.

 

تنظیمات قالب